08-1534-1535 Call Center
09-3139-8012 English Call Center
090-208-8050 สาขาสนามบินพิษณุโลก
090-208-8060 สาขาสนามบินแพร่
090-208-8070 สาขาสนามบินสุโขทัย
09-3139-3080 สาขาสนามบินลำปาง
055-019700, 09-3139-0020
Transfers สนามบินสุโขทัย
055-337722, 09-3139-8011 Office
055-008887 Fax
 
  เปิดบริการทุกวัน 07.00น. ถึง 22.00น.
 
www.eddy-rentacar.com
facebook/รถเช่า พิษณุโลก
facebook/รถเช่า แพร่
facebook/รถเช่า สุโขทัย
facebook/Eddy Airport Transfer
facebook/รถเช่า ลำปาง
Line ID : eddy18
Email : eddyrentacar@gmail.com
 
 จำนวนผู้เข้าวันนี้
5
 จำนวนผู้เข้าเมื่อวาน
59
 จำนวนผู้เข้าเดือนนี้
1,048
 จำนวนผู้เข้าเดือนที่แล้ว
1,807
 จำนวนผู้เข้าปีนี้
13,369
 จำนวนผู้เข้าปีที่แล้ว
22,419
 จำนวนผู้เข้าเริ่ม
 17 เม.ย. 58
70,802
   
   
   

ช่องทางการติดต่อ  สาขา สนามบิน พิษณุโลก
สาขา สนามบิน แพร่
สาขา สุโขทัย (รถเช่าและและรถรับส่ง)
สาขา สนามบินลำปาง
บริการจังหวัดใกล้เคียง
  08-1534-1535 Call Center (สำหรับการจอง)
09-3139-8012 English Call Center 
09-0208-8050 สาขาพิษณุโลก
09-0208-8060 สาขาแพร่
09-0208-8070 สาขาสุโขทัย (รถเช่า)
09-3139-3080 สาขาสนามบินลำปาง
055-019700, 09-3139-0020 สาขาสุโขทัย (รถรับส่ง)
055-337722, 09-3139-8011 ออฟฟิต (บัญชี,ธุรการ)
  055-008887
  www.eddy-rentacar.com
  Line ID : eddy18  
  facebook/รถเช่า พิษณุโลก
facebook/รถเช่า แพร่
facebook/รถเช่า สุโขทัย
facebook/Eddy Airport Transfers
facebook/รถเช่า ลำปาง
  eddyrentacar@gmail.com